Köszöntő

 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves látogatót az iskolánk honlapján.

 

BF.jpg Iskolánk több mint hetven éves fennállása alatt mindig a vidék, a vidéken élő emberek szolgálatában állt. Képzési struktúrája és tevékenységi köre folyamatosan követi a munkaerőpiac igényeit. A nappali rendszerű szakképzésen túl jelentős szerepet vállal a felnőttek továbbképzésében, az élethosszig tartó tanulás biztosításában. Szaktanácsadói hálózatával bekapcsolódik a mezőgazdasági tevékenységet folytatók támogatásába, segítésébe.

Az iskola legfőbb nevelési célkitűzése, hogy tanítványaink kiegyensúlyozott személyiséggé, tehetségüket teljes mértékben kibontakoztatni képes, egészséges felnőtté váljanak. Mindezekhez olyan pedagógiai módszereket alkalmazunk, melyben kiemelt szerepet kap az alapkompetenciák elsajátítása, a nemzeti öntudat erősítése, a környezeti nevelés és az egészséges életmód fontosságának tudatosítása.

Iskolánk az évek során egy kreatív és innovatív, szakmailag és emberileg is inspiráló légkört alakított ki a diákok és kollégák számára, ahol az oktató-nevelő munka jó hangulatban, korszerű körülmények között és magas színvonalon zajlik. Olyan szakmai feltételeket biztosítunk, ahol tanulóink a való világ körülményeit élhetik át hazai és uniós tapasztalatok alapján.

Munkánkat a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában, az Agrár-Szakképző Iskolák Hálózatában és a Nemzeti Vidékstratégia szellemiségében végezzük.

Bízom benne, hogy honlapunk böngészésével minden idelátogató érdekes információkkal gazdagodik, megismerheti dokumentumainkat, és betekintést kaphat mindennapjainkba is. Számunkra fontos, hogy az érdeklődők vissza-visszatérjenek, a partnereinkkel pedig folyamatos kapcsolatban lehessünk.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánok!

Budai Ferenc igazgató

aszih.jpg

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

az általános iskolák

8. osztályos tanulói részére

a 2015/2016-os tanévre

ÉRETTSÉGIT ADÓ

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK

 

A szakközépiskola kilencedik-tizenkettedik évfolyamán az ágazathoz tartozó érettségi végzettséghez kötött szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. Szakmai érettségi vizsga kötelező, amely az ágazathoz  kapcsolódó munkakör betöltésére jogosít. A szakközépiskola a szakmai érettségit szerzett tanulóját szakképzési évfolyamán felkészíti legalább egy, az ágazathoz tartozó szakképesítésre. A képzési idő 4+1 év, nem szakirányban érettségizők számára 4+2 év.  A mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmacsoportban további 1 év alatt szaktechnikusi oklevél szerezhető.

 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI OSZTÁLY         (kód: 01)

Képzési idő: 4+1 év

Tervezett: 2 osztály (68 fő)

 

E szakmacsoportba azokat a fiatalokat várjuk, akik az agrárgazdaság iránt érdeklődnek. Szeretik az állatokat és a növényeket, fontosnak tartják a környezetünk védelmét. A képzés során olyan ismeretekre tesznek szert tanulóink, melynek birtokában képesek lesznek önállóan tevékenykedni, gazdálkodni, munkacsoportokat irányítani, valamint rendelkeznek a felsőfokú továbbtanuláshoz szükséges ismeretekkel. Legfontosabb szakmai modulok: mezőgazdasági ismeretek, növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, műszaki ismeretek, gazdálkodási ismeretek, szakmai gyakorlat. Választható idegen nyelvek: angol nyelv vagy német nyelv.

Érettségi utáni OKJ szerinti szakmai kimenetek:

- Mezőgazdasági technikus

- Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Ráépülés: Agrár áruforgalmazó szaktechnikus,

Vidékfejlesztési szaktechnikus,

Növényvédelmi szaktechnikus

ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI OSZTÁLY        (kód: 02)

Képzési idő: 4+1 év

Tervezett: 2 osztály (68 fő)

 

E szakterületen az élelmiszeripari feldolgozás és a tartósítóipar számára képezünk olyan középfokú szakembereket, akik képesek a technológiai folyamatok tervezésére, munkacsoportok irányítására és rendelkeznek az önálló munkavégzéshez szükséges készségekkel, képességekkel. A képzés során felkészítjük tanulóinkat a felsőfokú tanulmányokra is. Legfontosabb szakmai modulok: alapmérések, élelmiszeripari műveletek és gépek, környezetgazdálkodás, élelmiszerkémia, mikrobiológia, gazdálkodási ismeretek, szakmai gyakorlat. Választható idegen nyelvek: angol nyelv vagy német nyelv.

Érettségi utáni OKJ szerinti szakmai kimenet:

- Élelmiszeripari technikus

Ráépülés: Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

SZAKISKOLAI KÉPZÉSEK

A választott OKJ szakmának megfelelő szakképzés már a 9. évfolyamon megkezdődik. A közismereti tárgyak aránya átlagosan 30%, de évfolyamonként csökkenő. A választható idegen nyelvek: angol nyelv vagy német nyelv. A gyakorlati képzés a kilencedik évfolyamon az iskolában, míg a tizedik és tizenegyedik évfolyamon külső gyakorló helyeken is zajlik. Minden 9. évfolyam II. félévében szakmai szintvizsgát kell eredményesen teljesíteni, mely a továbbhaladás feltétele. A képzési idő 3 év.

MEZŐGAZDASÁG SZAKMACSOPORT

Gazda                                                                       (kód: 03)

Képzési idő: 3 év

Tervezett: 1 osztály (28 fő)

A képzés célja olyan biológiai, agrotechnikai és gazdasági alapismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek önállóan mezőgazdasági tevékenységet folytatni. A képzés teljes egészében iskolai gyakorlóhelyen folyik. További 1 év alatt biogazdálkodó szakképesítés szerezhető. Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Ráépülés: Biogazdálkodó

 

 

ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORT

Húsipari termékgyártó                                      (kód: 04)

Képzési idő: 3 év

Tervezett: 2 osztály (52 fő)

A képzés célja olyan húsipari alapismeretekkel rendelkező szakmunkások képzése, akik képesek önálló munkavégzésre az élelmiszeripar különböző területein. Második évfolyamtól kezdődően a tanulónak (szülőnek) gyakorló helyet kell biztosítani. A szakképesítés megszerzése állami ösztöndíjjal támogatott.  Kiemelt szakképesítés, tanulmányi eredménytől függően havi 10.000-30.000.- Ft közötti ösztöndíjban részesülhet a tanuló. Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Pék                                                                            (kód: 05)

Képzési idő: 3 év

Tervezett: 2 osztály (52 fő)

A képzés célja olyan sütőipari alapismeretekkel rendelkező szakmunkások képzése, akik képesek önálló munkavégzésre a sütőipar különböző területein. Második évfolyamtól kezdődően a tanulónak (szülőnek) gyakorló helyet kell biztosítani. A szakképesítés megszerzése állami ösztöndíjjal támogatott.  Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

VENDÉGLÁTÁS SZAKMACSOPORT

Cukrász                                                                    (kód: 06)

Képzési idő: 3 év

Tervezett: 1 osztály (28 fő)

A képzés célja olyan cukrászipari alapismeretekkel rendelkező szakmunkások képzése, akik képesek önálló munkavégzésre a cukrászipar különböző területein. Egészségügyi alkalmasság esetén, külön pályaalkalmassági vizsgálat szükséges, díját a tanuló (szülő) fizeti.

Pályaalkalmassági követelmények: megfelelő fizikai teherbíró-képesség a munkavégzés során, szükséges egészségügyi, fizikai és pszichikai feltételek megléte.

Második évfolyamtól kezdődően a tanulónak (szülőnek) gyakorló helyet kell biztosítani.

Külön felvételi eljárást nem tartunk, minden tanulót az általános iskolából hozott jegyei alapján veszünk fel.

 

Nagy gondot fordítunk tanulóink testi fejlődésére, a hét minden napján biztosítjuk számukra a testedzés feltételeit. Kiépített sportudvar, torna- és kondicionálóterem, vízi sporttelep várja az érdeklődőket. Kézilabda szakosztályunk részt vesz az országos serdülő bajnokságban.

 

A szabadidő hasznos eltöltését, az érdeklődési körök, szakkörök biztosítását fontos feladatának tekinti az iskola. Ezeket a tanulók igénye alapján szervezzük. Lehetőség van irodalmi színpad, iskolarádió és -újság valamint környezetvédelmi és életmód szakkörök, szakmai érdeklődési körök indítására.

 

Az iskola fontos feladata a kapcsolattartás a gazdaság szereplőivel. A régióban szaktanácsadói, továbbképzési feladatokat látunk el. A távolról érkező tanulóknak kollégiumunk ingyenesen nyújt kényelmes, otthonos szállást, ahol további szakköri lehetőségek (elsősegélynyújtó, önismereti) várják őket. Tanulóink az iskola saját ebédlőjében étkezhetnek kedvezményes áron.

Az iskola bemutatkozó filmje (Készítette: http://www.filmhirado.hu)