Mezőgazdasági szaktanácsadás

 

Szerezzen "Aranykalászos gazda" végzettséget, melynek birtokában jogosult lesz földművesként mezőgazdasági tevékenységet folytatni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

Megszerezhető szakképesítés:

Aranykalászos gazda (OKJ 31 621 02) bizonyítvány

A képzést szervező intézmény:

Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

Törökszentmiklós Almásy út 50.

Hatósági engedélyszáma:

E-000043/2013/A0008

 

Az Aranykalászos gazda képzés jelentkezési feltételei:

 • Minimális végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai végzettség hiányában a képzés megkezdhető a 41/2013 VM rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 • Gépjárművezetői ismeret: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

Az Aranykalászos gazda tanfolyam elvégzése után Ön:

 • Magas szintű mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák elvégzéséhez szükséges felkészültséggel rendelkezik,
 • Magabiztos ismeretekkel rendelkezik vállalkozói tevékenységéhez,
 • Szakszerűen végzi tevékenységét:
 • talaj-előkészítést, vetést,
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását,
 • növényápolást,
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztést,
 • tartástechnológiai feladatok ellátását,
 • állattakarmányozás, állatjólléti és higiéniai feladatok ellátását,
 • állatok szaporítását,
 • gépek, épületek, építmények karbantartását, egyszerű javítását,
 • betartja a környezet-, a tűz- és a munkavédelmi előírásokat,
 • kereskedelmi tevékenységet végez,
 • önálló végzi vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységét,
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.

Az Aranykalászos gazda képesítéssel betölthető munkakörök:

 • Állat- és növénytermesztő
 • Önálló gazda
 • Őstermelő

A képzés moduljai:

- 1099712 Állattartás - 1099812 Növénytermesztés

- 1099912 Kertészeti alapok - 1100012 Mezőgazdasági géptan

- 1100112 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

A képzés időtartama: 2016. június - szeptember (munkanapokon nappali képzésben, összesen 480 óra).

 

A képzés helyszíne: Szolnok, Tószegi út 24.

Jelentkezés: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kirendeltségein.

Aranykalászos gazda (OKJ: 31 621 02) képzési program

A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai végzettség: - alapfokú iskolai végzettség (8. ált)

Egészségügyi alkalmasság: - szükséges (munka alkalmassági vizsgálat)

Egyéb feltételek: - A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

Tervezett képzési idő:

Elméleti órák száma: 144 óra (30%)

Gyakorlati órák száma: 336 óra (70%)

Egyéb modul: 6 óra

Összes óraszám: 486 óra,

elméleti óraszám aránya:   30%,

gyakorlati óraszám aránya: 70%

(az OKJ-s modulokra számítva)

A képzés formája: Csoportos képzés. Maximális csoportlétszám 30 fő.

A képzés helyszine: Székács Elemér Szakképző Iskola és annak tangazdasága

A tananyagegységek (modulok) száma, megnevezése, óraszáma:

 

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok
megnevezése, száma

ÓRASZÁM

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

10997-12 Állattartás

36

85

121

10998-12 Növénytermesztés

36

85

121

10999-12 Kertészeti alapok

30

78

108

11000-12 Mezőgazdasági géptan

24

72

96

11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

18

16

34

OKJ szerinti szakmai modulok összes óraszáma

144

336

480

OKJ szerinti szakmai modulok elméleti és gyakorlati óraszámának aránya

30%

70%

100%

Egyéb modul

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

6

-

6

Képzés összes óraszáma

486

A képzés végén a komplex szakmai vizsgára bocsájtás feltételei:

10997-12 Állattartás modul: A szóbeli modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése.

10998-12 Növénytermesztés: A szóbeli modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése.

10999-12 Kertészeti alapok: A szóbeli modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése.

11000-12 Mezőgazdasági géptan: A gyakorlati modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése.

11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel: Az írásbeli modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek: Részvétel az elméleti és gyakorlati képzésen

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A)

A vizsgafeladat megnevezése:

Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

B)

A vizsgafeladat megnevezése:

Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri az elégséges (2) szintet.

Szóbeli vizsgatevékenység:

A)

A vizsgafeladat megnevezése:

Állattartás elméleti ismeretei

B)

A vizsgafeladat megnevezése:

Növénytermesztés elméleti ismeretei

C)

A vizsgafeladat megnevezése:

Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek

A szóbeli vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri az elégséges (2) szintet.

A képzés indításával kapcsolatos tudnivalók:

- A képzés tervezett kezdési időpontja 2014. november közepe, vége (jelentkezett létszám függvénye).

- A képzés tervezett befejezése 2015. április közepe.

- A képzés költsége 200.000.-Ft, mely tartalmazza a tanfolyam és a vizsga díját, nem tartalmazza a tankönyvek árát.

- A képzés díja három egyenlő részletben fizetendő:

1. részlet a képzés kezdetén,

2. részlet 2015. január végéig.

3. részlet 2015. március vége.

- A képzés díja nem visszaigényelhető.

- A képzés heti három alkalommal hétköznapokon délutáni kezdéssel (15 vagy 16 óra). A képzés végén a tavaszi időszakban szombat délelőtti időpontokban is.

- Előzetes jelentkezés a résztvevő személy címének és telefonszámának megadásával, mely eljuttatható:            - az iskola címére küldött levélben (5200 Törökszentmiklós, Almásy út 50.) vagy

- email címre: annusp63@gmail.com

- A kezdés pontos időpontjáról értesítést küldünk.

- Decemberben még lehetőség van a képzésbe való becsatlakozásra.

Képzés szervező: Annus Péter (tel.: 20-777-8521, email: annusp63@gmail.com)

 

 

A képzésről részletesen:

 

 

Képzési Program

Aranykalászos gazda

(OKJ: 31 621 02)

A képzés időtartama: 486 óra

(Ebből:- elmélet 144 + 6 óra, gyakorlat 336 óra)

Készült

a 41/2013. (V. 28.) VM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény alapján

Törökszentmiklós, 2014. október 7.

Készítette: Pilár György

KÉPZÉSI PROGRAM

1. A képzési program megnevezése

1.1.

Aranykalászos gazda- (OKJ: 31 621 02)

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

2.1.

Talaj-előkészítést, vetést végez

2.2.

A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellát

2.3.

Növényápolást végez

2.4.

Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát

2.5.

Tartástechnológiai feladatokat végrehajt

2.6.

Állatot takarmányoz

2.7.

Állatjólléti és- higiéniai feladatokat végrehajt

2.8.

Állatot szaporít

2.9.

Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez

2.10.

Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat

2.11.

Kereskedelmi tevékenységet végez

2.12.

Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez

2.13.

Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet

3. A programba való bekapcsolódás feltételei

3.1.

Iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség (8. ált) vagy iskolai előképzettség hiányában kompetenciamérés

3.2.

Szakmai végzettség:

nem szükséges

3.3.

Szakmai gyakorlat:

nem szükséges

3.4.

Egészségügyi alkalmasság:

szükséges

3.5.

Előzetesen elvárt ismeretek:

nem szükséges

3.6.

Egyéb feltételek:

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória).

4. A programban való részvétel feltételei

4.1.

Részvétel követésének módja:

résztvevők által aláírt jelenléti ív

4.2.

Megengedett hiányzás:

A képzési órák 10%-a, azaz 48 óra

4.3.

Egyéb feltételek:

nem szükséges

5. Tervezett képzési idő

5.1.

Elméleti órák száma:

144 óra (30%)

5.2.

Gyakorlati órák száma:

336 óra (70%)

5.3.

Egyéb modul

6 óra

5.3.

Összes óraszám:

486 óra

elméleti óraszám aránya:     30%

gyakorlati óraszám aránya: 70%

(az OKJ-s modulokra számítva)

6. A képzés formájának meghatározása

6.1.

A képzés formája:

Csoportos képzés

Maximális csoportlétszám 30 fő.

7. A tananyagegységek megnevezése

7.1.

10997-12 Állattartás

7.2.

10998-12 Növénytermesztés

7.3.

10999-12 Kertészeti alapok

7.4

11000-12 Mezőgazdasági géptan

7.5

11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

7.6.

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

MODULOK, ÓRASZÁMOK :

OKJ szerinti szakmai követelmény modulok
megnevezése, száma

ÓRASZÁM

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

10997-12 Állattartás

36

85

121

10998-12 Növénytermesztés

36

85

121

10999-12 Kertészeti alapok

30

78

108

11000-12 Mezőgazdasági géptan

24

72

96

11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

18

16

34

OKJ szerinti szakmai modulok összes óraszáma

144

336

480

OKJ szerinti szakmai modulok elméleti és gyakorlati óraszámának aránya

30%

70%

--

Egyéb modul

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

6

-

6

Képzés összes óraszáma

486

7.1. Tananyagegység

7.1.1.

Megnevezése

10997-12 Állattartás

7.1.2.

Célja

Elmélet:

Állattartással kapcsolatos átfogó alap szakismeret nyújtása, mely ismeretek birtokában a tanulók képesek értelmezni az állattartás, az állattenyésztés elméleti kérdéseit, szakszerűen elvégezni az állattenyésztési és tartási tevékenységet.

Gyakorlat:

Képessé tenni a szakképzésben résztvevőket az állattenyésztési munkák önálló végrehajtására, családi vagy magángazdálkodói keretek között a piaci igényeknek megfelelő állati termék előállítására.

7.1.3.

Tartalma

Elmélet:

Az állati test felépítése és működése

Az állattenyésztés alapfogalmai, értékmérő tulajdonságok

A gazdasági állatok környezeti igénye és elhelyezése, gondozása

A gazdasági állatok szaporítása, a nemesítés folyamata

Takarmányozástani alapfogalmak, a takarmányok csoportosítása

Munka-, tűz- és környezetvédelem az állattartásban

Állategészségügyi- és állathigiéniai alapfogalmak

Szarvasmarha tenyésztése és tartása

A sertés tenyésztése és tartása

A ló tenyésztése és tartása

A juh és a kecske tenyésztése és tartása

A baromfi-félék tenyésztése és tartása

Legeltetés, az ökológiai gazdálkodás lehetőségei az állattartásban

Gyakorlat:

Az állati test felépítése, általános állattenyésztési gyakorlatok

Takarmányozástani gyakorlatok

Szarvasmarha tartási és tenyésztési gyakorlatok

Sertés tartási és tenyésztési gyakorlatok

Juh- és kecsketartási és tenyésztési gyakorlatok

Ló tartási és tenyésztési gyakorlatok

Baromfi tartási és tenyésztési gyakorlatok

Állategészségügyi- és higiéniai gyakorlatok

7.1.4.

Terjedelme

139óra

7.1.5.

Elméleti órák száma

41 óra

7.1.6.

Gyakorlati órák száma

98 óra

7.1.7.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A szóbeli modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése

7.2. Tananyagegység

7.2.1.

Megnevezése

10998-12 Növénytermesztés

7.2.2.

Célja

Elmélet:

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó növénytermesztési ismertek nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban jelentős szántóföldi növények termesztésére.

A tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására.

Megismerkednek a szántóföldi növények betakarítási módjaival, tárolásukkal.

Gyakorlat:

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó növénytermesztési ismertek nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban jelentős szántóföldi növények termesztésére.

A tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására.

Megismerkednek a szántóföldi növények betakarítási módjaival, tárolásukkal.

7.2.3.

Tartalma

Elmélet:

A növény és környezete, éghajlattani ismeretek

Talajtani ismeretek

Talajművelés és talajművelési rendszerek

Tápanyag utánpótlás

A növények szaporítása és vetése

Növényápolás

A gabonafélék termesztéstechnológiája

A hüvelyes növények termesztéstechnológiája

A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája

Az ipari növények termesztéstechnológiája

A szálastakarmányok és tömegtakarmányok termesztéstechnológiája

Betakarítás és tartósítás, termények tárolása

Gyepgazdálkodási ismeretek

Gyakorlat:

Talajtani ismeretek a gyakorlatban

Talajművelés és talajművelési rendszerek

Tápanyag utánpótlás

A növények szaporítása és vetése

Növényápolási gyakorlatok

A gabonafélék termesztéstechnológiája

A hüvelyes növények termesztéstechnológiája

A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája

Az ipari növények termesztéstechnológiája

A szálastakarmányok és tömegtakarmányok termesztéstechnológiája

Gyepgazdálkodási ismeretek

Betakarítás és tartósítás, termények tárolása

7.2.4.

Terjedelme

139 óra

7.2.5.

Elméleti órák száma

41 óra

7.2.6.

Gyakorlati órák száma

98 óra

7.2.7.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A szóbeli modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése

7.3. Tananyagegység

7.3.1.

Megnevezése

10999-12 Kertészeti alapok

7.3.2.

Célja

Elmélet:

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó kertészeti ismertek nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban leismertebb zöldségfélék, gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésére.

A tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására.

Megismerkednek a zöldségek, gyümölcsök betakarítási módjaival, tárolásukkal és áruvá készítésükkel

Gyakorlat:

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó kertészeti ismertek nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban leismertebb zöldségfélék, gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésére.

A tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására.

Megismerkednek a zöldségek, gyümölcsök betakarítási módjaival, tárolásukkal és áruvá készítésükkel.

7.3.3.

Tartalma

Elmélet:

Általános zöldségtermesztési ismeretek

Burgonyafélék termesztéstechnológiája

A káposztafélék termesztéstechnológiája

A kabakosok termesztése

A gyökérzöldségfélék termesztése

A hüvelyesek termesztése

A hagymafélék termesztése

A levélzöldségek termesztése

Általános gyümölcstermesztési ismeretek

Az almagyümölcsűek termesztéstechnológiája

A csonthéjas gyümölcsűek termesztéstechnológiája

A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája

Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák

A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek

Gyakorlat:

Burgonyafélék termesztéstechnológiája

A káposztafélék termesztéstechnológiája

A kabakosok termesztése

A gyökérzöldségfélék termesztése

A hüvelyesek termesztése

A hagymafélék termesztése

A levélzöldségek termesztése

Az almagyümölcsűek termesztéstechnológiája

A csonthéjas gyümölcsűek termesztéstechnológiája

A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája

Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák

A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek

A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek

Az almagyümölcsűek termeszt

A csonthéjas gyümölcsűek termesztéstechnológiája

A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája

A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek

Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák

7.3.4.

Terjedelme

121 óra

7.3.5.

Elméleti órák száma

31 óra

7.3.6.

Gyakorlati órák száma

90 óra

7.3.7.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A szóbeli modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése

7.4. Tananyagegység

7.4.1.

Megnevezése

11000-12 Mezőgazdasági géptan

7.4.2.

Célja

Elmélet:

A műszaki ismeretek tantárgy oktatása során a képzésben résztvevőknek el kell sajátítani a mezőgazdasági termelésben alkalmazott gépek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges alapvető elméleti műszaki ismereteket.

Gyakorlat:

A műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy oktatása során a képzésben résztvevőknek el kell sajátítani a mezőgazdasági termelésben alkalmazott erőgépek és alapvető munkagépek üzemeltetési, beállítási és karbantartási feladatait

7.4.3.

Tartalma

Elmélet:

Anyagismeret és gépelemek

Az erőgépek felépítése és működése

A talajművelő gépek felépítése és működése

A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése

A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése

A növényvédelem gépeinek felépítése és működése

A betakarítás gépeinek felépítése és működése

Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése

Gyakorlat:

Anyagismeret és gépelemek

Az erőgépek felépítése és működése

A talajművelő gépek felépítése és működése

A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése

A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése

A növényvédelem gépeinek felépítése és működése

Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése

A betakarítás gépeinek felépítése és működése

7.4.4.

Terjedelme

102 óra

7.4.5.

Elméleti órák száma

26 óra

7.4.6.

Gyakorlati órák száma

76 óra

7.4.7.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

A gyakorlati modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése

7.5. Tananyagegység

7.5.1.

Megnevezése

11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

7.5.2.

Célja

Elmélet:

Az önálló gazdálkodás és vállalkozás elméleti alapjainak a biztosítása közgazdaságtani, vállalkozási, piaci és munkajogi ismeretek elsajátításával.

További célja a tantárgynak az agrártámogatási rendszerek elméleti ismereteinek az átadása.

Gyakorlat:

Képessé tenni a szakképzésben résztvevőket az önálló gazdálkodásra gyakorlati vállalkozási, piaci és adminisztrációs ismeretek átadásával.

7.5.3.

Tartalma

Elmélet:

Közgazdaságtani alapfogalmak

Számviteli és adózási ismeretek

Banki, pénzügyi alapfogalmak

Vállalkozási ismeretek

Munkajogi ismeretek

Agrártámogatási ismeretek a növénytermesztésben

Agrártámogatási ismeretek az állattartásban

Gyakorlat:

A vállalkozás működtetésének dokumentációja

Számviteli és pénzügyi gyakorlatok

A termelés nyilvántartásának dokumentációja

Támogatások igénylése, pályázati dokumentáció és beszámoló

Beszerzés, értékesítés és szállítás bizonylatai

Üzleti levelezés, adminisztráció

7.5.4.

Terjedelme

39 óra

7.5.5.

Elméleti órák száma

21 óra

7.5.6.

Gyakorlati órák száma

18 óra

7.5.7.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Az írásbeli modulzáró vizsga minimum 51%-ra való teljesítése

7.6. Tananyagegység

7.6.1.

Megnevezése

Környezeti, fenntarthatósági ismeretek

7.6.2.

Célja

A tananyagegység tanításának célja a tanulók ökológiai, természetvédelmi és környezetvédelmi ismereteinek megalapozása és elmélyítése. Adjon tájékozottságot Magyarország ökológiai, természeti és környezeti adottságairól.  Formálja a tanulók gondolkodásmódját, természet- és környezettudatos magatartását. Világítson rá napjaink globális problémáira és azok mérséklésének lehetséges útjára. Nyújtson átfogó ismereteket a környezeti elemek állapotáról, azok sérülékenységéről.

7.6.3.

Tartalma

Fogyasztási szokások

Az ökológiai lábnyom

Energiapazarlás

Szelektív hulladékgyűjtés

Tudatos vásárlás

Energiatakarékosság

Környezettudatos menedzsment, a fenntarthatóságot biztosító célkitűzések

7.6.4.

Terjedelme

6

7.6.5.

Elméleti órák száma

6

7.6.6.

Gyakorlati órák száma

0

7.6.7.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

Részvétel az elméleti és gyakorlati képzésen

8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

8.1.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése:

Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése:

Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmány-előkészítés, -kiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése), felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.

Karbantartással, beállítással kapcsolatos feladat végrehajtását.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

B)

A vizsgafeladat megnevezése:

Növénytermesztési, kertészeti feladatok végrehajtása

Adott növénytermesztési feladat végrehajtása (beállítás, üzemeltetés, alkalmazás, alapvető vizsgálatok elvégzése, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kéziszerszámok használata, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése) és felismerési feladat (pl. kultúr- és gyomnövények, kultúrnövények magjai, talajtípusok, kártevők, kórokozók). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.

Kertészeti feladat

végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, ültető gödör kiásása, öntözés, kertészeti kisgépek üzemeltetése) és felismerési feladat (pl. növényi rész, faj, palánta, károsító, kórkép). Az összeállított valamennyi tétel tartalmazzon végrehajtandó és felismerési feladatot egyaránt.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok A) vagy B) része eléri a legalább az elégséges (2) szintet.

8.2.

Szóbeli vizsgatevékenység

A)

A vizsgafeladat megnevezése:

Állattartás elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított általános és részletes állattenyésztési elméleti ismeretekből

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B)

A vizsgafeladat megnevezése:

Növénytermesztés elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított növénytermesztési elméleti ismeretekből

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C)

A vizsgafeladat megnevezése:

Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsga a központilag összeállított Kereskedelmi, vállalkozási és ügyviteli feladatok elméleti ismeretekből

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri az elégséges (2) szintet.